Sort By

restaurant

Thaipai-Chicken1.JPG

Thaipai Chicken

Rs.290.00


Chicken-pepper-salt1.JPG

Chicken Pepper Salt

Rs.290.00


1581515570-VEG FRIED RICE .jpg

Veg fried rice

Rs.190.00


1581515594-PATTAR KA GOSH .jpg

Pathar ka gosht

Rs.400.00


Achari-Tikka1.JPG

Achari tikka

Rs.300.00


1581515662-MURG MALAI KABAB.jpg

Murgh malai kebab

Rs.300.00


Garlic-Kebab1.JPG

Garlic kebab

Rs.310.00


1581514449-CHICKEN BIRYANI .jpg

Chicken biryani

Rs.315.00


Paneer-Tikka-Masala1.JPG

Paneer tikka masala

Rs.260.00


1581515779-MJUTTON ROGAN JOSH .jpg

Mutton rogan josh

Rs.330.00


Wait - Your Cart Updating...